เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งที่ต้องการต่อไปนี้:

  • ทีมบัญชี / การเงิน
  • ทีมสร้างสรรค์ / ออกแบบสินค้า
  • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
  • ทีมจัดจำหน่าย / โอเปอเรชั่น
  • ทีมขายปลีก
โปรดยืนยันสลิป / ใบเสร็จธนาคารเพื่อยืยยันการชำระเงินผ่านช่องทางแชทบ๊อกซ์ อัปโหลดได้ที่นี่